Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De ouderraad van onze school is een VZW die wil bijdragen tot een optimale samenwerking tussen de ouders en de school.  Langs de ene kant gebeurt dat door een klankbord te zijn voor de ouders. Er wordt dan ook naar gestreefd om voor elke klas een afgevaardigde in de ouderraad te hebben. Als er problemen rijzen in een klas of iemand heeft een superidee om de werking op de school nog aangenamer te maken, dan…

Ready to work with us

Wil je graag deel uitmaken van ons team? Aarzel niet en schrijf je in!